Zorg

Patiënten in ziekenhuizen en bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen zijn extra kwetsbaar bij brand. Ze kunnen bij een calamiteit immers vaak niet op eigen kracht het gebouw verlaten. In de praktijk blijkt dat de veiligheid in veel zorginstellingen bij brand niet kan worden gegarandeerd.

Brandveiligheid in de zorg is complex en dus specialistenwerk.

Paraat Brandbeveiliging heeft de afgelopen jaren enkele specialisaties ontwikkeld, waaronder de gezondheidszorg. Inmiddels hebben we de brandveiligheid van tientallen gebouwen van zorgorganisaties op een gewenst en wettelijk verplicht niveau gebracht. Het ging hierbij overigens niet alleen om fysieke en technische aanpassingen. Ook voor het opleiden van voldoende medewerkers tot bijvoorbeeld BHV-er en het vergroten van het brandveiligheidsbewustzijn werden Paraat Brandbeveiliging en VeTraNed ingeschakeld.

Paraat werkt in Limburg onder andere voor:

  • Ziekenhuis Laurentius
  • Stichting Proteion
  • Tobas Jeugdhulp
  • Rubicon Jeugzorg
  • Zorgbureau Talent
  • Sint Jans Gasthuis