Industrie

Paraat is in het bezit van VCA – certificering! De meeste industriële bedrijven hebben inmiddels maatregelen genomen om de brandveiligheid te vergroten. Zo zijn er meestal wel brandblussers en brandslangen aanwezig. Veel bedrijven voldoen echter nog niet aan de wettelijke eisen op het gebied van brandveiligheid. Voor bedrijven die met brandbare en/of giftige stoffen en materialen werken zijn er bovendien extra regels. De brandveiligheid in bedrijven is een serieuze aangelegenheid en werk voor specialisten.

In ons land worden jaarlijks meer dan 1000 bedrijven getroffen door brand.

Maar liefst 30% is binnen één jaar failliet. Denk bijvoorbeeld aan Chemie-Pack in Moerdijk. De brand vond plaats op 5 januari 2011. Al na enkele maanden werd het bedrijf failliet verklaard. Paraat Brandbeveiliging heeft inmiddels bij grote en kleine bedrijven de brandveiligheid op een gewenst en wettelijk verplicht niveau gebracht; niet alleen door fysieke en technische aanpassingen, maar ook door het vergroten van het brandveiligheidsbewustzijn en het opleiden van medewerkers tot bedrijfshulpverlener. Paraat Brandbeveiliging werkt onder meer voor:

  • Rockwool
  • Koninklijke Mosa
  • Enci
  • Smurfit Kappa
  • NedCar

Om de brandveiligheid te kunnen garanderen, zijn periodieke controle, onderhoud en ontruimingsoefeningen nodig.