Over ons

Waarom Paraat Brandbeveiliging? En wat doen we zoal? We leven in een risicovolle maatschappij. En hoewel er in ons land strenge wet- en regelgeving is op het gebied van brandveiligheid doen zich er jaarlijks maar liefst meer dan 10.000 branden voor. De meeste daarvan blijven gelukkig in omvang beperkt, vaak dankzij snelle detectie en adequaat ingrijpen. Niet voor niets horen onze brandweerlieden tot de beste van Europa! Niettemin verliezen in Nederland als gevolg van met name woningbranden ieder jaar weer tientallen mensen het leven en raken honderden personen zodanig gewond dat ziekenhuisopname noodzakelijk is. En de schade? Die beloopt al gauw enkele honderden miljoenen euro’s per jaar. Over de psychische effecten, zoals als gevolg van de cafébrand in Volendam (2001), zwijgen we dan nog… Voor ons als brandprofessionals zijn deze gegevens niet alleen moeilijk verteerbaar, maar eigenlijk ook niet acceptabel. Alleen al het goed toepassen van brand- en rookmelding zou het aantal doden en gewonden met misschien wel 25% kunnen terugbrengen. Ook valt er nog veel winst te behalen aan de voorkant: meer risicobewustzijn én meer aandacht voor zaken als brandvertragende maatregelen, ontruimingsprocedures en bijbehorende oefeningen. Bij ons zusterbedrijf VeTraNed, dat zich op deze veiligheidsaspecten richt, denken ze er precies zo over!

Ook bedrijven krijgen vaak te maken met brand. Gerekend over de afgelopen tien jaar kraaide in ons land gemiddeld per jaar bij meer dan 1000 bedrijven de rode haan! Dus bij meer dan twee per dag… Maar wat ondernemers en managers ook aan het denken moet zetten, is het gegeven dat een grote brand dikwijls einde oefening betekent. Niet minder dan 70% van de bedrijven die met een miljoenenschade als gevolg van brand worden geconfronteerd, is binnen vijf jaar failliet. Binnen een jaar is dat al 20-30 %.

Hoe doen we dit allemaal bij Paraat?

Brandveiligheid vereist een integrale benadering. Daarom leveren we bij Paraat een totaalpakket en doen we dat volgens de hoogste wettelijke normen en standaarden. We zijn, uiteraard, zowel NEN- als ISO-gecertificeerd. Bovendien hebben we de cibv-erkenning als onderhouds- en branddetectiebedrijf.

Vanzelfsprekend werken we bij Paraat uitsluitend met gecertificeerde materialen. En natuurlijk kunnen onze monteurs en adviseurs bogen op een gedegen opleiding.

Op ons vakgebied gaan de ontwikkelingen snel. Wat vandaag modern is kan bij wijze van spreken morgen al achterhaald zijn – of in elk geval minder goed dan mogelijk zou zijn. Niet alleen houden we bij Paraat ons vak goed bij, ook bezoeken we met grote regelmaat beurzen en congressen in zowel binnen- als buitenland.

De verschillende rubrieken geven u over alles wat wij te bieden hebben al veel informatie! Onze adviseurs zullen deze voor u graag aanvullen waar u dat wenst!

Onze diensten