Specialisaties

Onderwijs

Driekwart van alle branden in scholen ontstaat door menselijk handelen. De mensen achter de handeling zijn vaak onwetend, onachtzaam en/of onoplettend. Denk bijvoorbeeld aan het achteloos weggooien van een brandende sigaret of het stunten met vuurwerk.

Vooral in het voortgezet onderwijs komt veel risicovol gedrag voor.
Behalve voor fysieke en technische maatregelen op het gebied van brandveiligheid kan Paraat ook zorgen voor meer brandveiligheidsbewustzijn bij medewerkers én leerlingen.

Lees meer

Industrie

Paraat is in het bezit van VCA   certificering! De meeste industriële bedrijven hebben inmiddels maatregelen genomen om de brandveiligheid te vergroten. Zo zijn er meestal wel brandblussers en brandslangen aanwezig. Veel bedrijven voldoen echter nog niet aan de wettelijke eisen op het gebied van brandveiligheid. Voor bedrijven die met brandbare en/of giftige stoffen en materialen werken zijn er bovendien extra regels. De brandveiligheid in bedrijven is een serieuze aangelegenheid en werk voor specialisten.

Lees meer

Overheid

De overheid is verantwoordelijk voor de naleving van wet- en regelgeving ten aanzien van brandveiligheid. De overheid bezit ook zelf veel gebouwen en heeft uiteraard een voorbeeldfunctie.

Lees meer

Zorg

Patiënten in ziekenhuizen en bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen zijn extra kwetsbaar bij brand. Ze kunnen bij een calamiteit immers vaak niet op eigen kracht het gebouw verlaten. In de praktijk blijkt dat de veiligheid in veel zorginstellingen bij brand niet kan worden gegarandeerd.

Lees meer

Neem contact met ons op

Heeft u vragen over een van onze diensten of specialisaties? Neem dan gerust contact met ons op.