Alarmcentrale / Meldkamer

Voor zowel bedrijven als de particulier kan het nuttig zijn om het alarmsysteem te koppelen aan een meldkamer, aangepast aan de aard van de te ontvangen en te verwerken informatie en de de uit te voeren taken voor zowel in en uitgaande berichtgeving en acties.

De meldkamer moet alle alarmen behandelen en beheren in overeenstemming met de door de klant verstrekte informatie en instructies. Het grote voordeel van een meldkamer is de permanente beschikbaarheid over hiervoor speciaal opgeleide personen die dag en nacht instaan voor de veiligheid van uw bezittingen en persoon. Persoonlijke berichtgeving is hiervan het goede voorbeeld. Doordat er na een alarm een tweespraak verbinding op gang wordt gezet heeft men hierdoor altijd rechtstreeks contact met een operator meldkamer.