Overheid

De overheid is verantwoordelijk voor de naleving van wet- en regelgeving ten aanzien van brandveiligheid. De overheid bezit ook zelf veel gebouwen en heeft uiteraard een voorbeeldfunctie. De afgelopen periode zijn wij betrokken geweest bij de brandveiligheid van onder andere:

  • het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • de gemeente Heerlen
  • de gemeente Kerkrade
  • de gemeente Roermond
  • de gemeente Sittard-Geleen-Born
  • de gemeente Valkenburg a/d Geul
  • de gemeente Stein

Om de brandveiligheid te kunnen garanderen, zijn periodiek controle, onderhoud en ontruimingsoefeningen nodig. Ook hierin kan Paraat voorzien.