Diensten

Paraat Brandbeveiliging verzorgt uiteenlopende diensten, zoals de controle van blusmiddelen en rookmelders, het onderhoud van brandmeldinstallaties, het uitvoeren van risico-inventarisaties (RI&E’s) en het ontwerpen en uitwerken van calamiteiten- en ontruimingsplannen.
Hieronder een opsomming van ons dienstenpakket:

 • Advies Brandveiligheid
 • Opstellen Vluchtweg- en Ontruimingsplattegronden
 • Onderhoud Droge Blusleidingen
 • Onderhoud Kleine Blusmiddelen
 • Onderhoud Brandmeldinstallatie
 • Onderhoud Noodverlichting
 • Installatie & Levering Droge Blusleidingen
 • Installatie & Levering Kleine blusmiddelen
 • Installatie & Levering Brandmeldinstallatie
 • Installatie & Levering Noodverlichting
 • Installatie & Levering door deskundig en gekwalificeerd personeel
 • Verhuur
 • BHV Opleidingen